Честване на Патронен празник

“Три гроша и половина” – поема, посветена на Райко Цончев, в изпълнение на Христо Ташев от 8 в клас

Образът на Райко Цончев през погледа на съвременния ученик и чрез новите дигитални технологии – индивидуални художествени проекти на Александрина Янкова от 10 г клас и Елена Христова от 9 а клас

Катедра „Чужди езици“ представя своя клип „Благодетели и благодеяния в XXI век“, в който учениците на Гимназията споделят свои мисли по темата на английски, испански, немски, френски и руски език.

В клипа участват:
Дилян Раев -12 в клас
Антоан Койчев – 12 в клас
Давид Коршев – 11 б клас
Лидия Лазарова – 11 б клас
Александрина Янкова – 10 г клас
Александър Славчев – 10 б клас
Диляна Чопаринова – 10 б клас
Евита Тинкова – 10 б клас
Йоана Георгиева – 10 г клас
Славена Боянова – 10 г клас
Боби Джей Маул – 9 б клас
Елена Христова – 9 а клас
Иван Михайлов – 9 а клас
Лилия Димитрова – 9 а клас
Тихомир Делиев – 9 а клас
Дилян Илиев – 8 б клас
Марк Коршев – 8 б клас
Специални благодарности и на учителите:
Г-жа Надя Петкова – учител по испански език
Г-жа Стефка Андреева – учител по немски език
Г-жа Корнелия Вълкова – учител по френски език
Г-н Драгомир Цукев – учител по английски език
Адмирации за оператора Дарен Стоянов и за монтажиста Тихомир Делиев!
 
При гроба на Райко Цончев – инициатива на ученици от 9 в, 10 б и 10 г клас:
1. Габриела Ангелова
2. Райа Николова
3. Рая Димова
4. Александрина Янкова
5. Михаела Вълчева
6. Славена Боянова
Възможно ли е, да чуем мислите, които идват от сърцето на Райко Цончев…?!
Нека опитаме заедно с Евита Тинкова от 10 б клас, която представя своето едноименно есе.

Carmen figuratum (множествено число: carmina figurata ) е текст, който има определена форма или модел, образуван или от всички думи, които съдържа, или само от определени в тях. Пример за това е Франце Прешерн е Химн на Словения , където формата на всяка строфа прилича на чаша вино. Терминът произлиза от carmina figurata от ренесансовите текстове – произведения, при които свещено изображение е било представено с червени букви срещу поле от черен шрифт, за да може да се види и размишлява по време на процеса на четене.
ТВОРБА на САМУИЛ ВАСИЛЕВ от 8 в клас – поемата “Три гроша и половина” на Генчо Златев, посветена на Райко Цончев

“…Като срещнеш по света такава.

Ако тя по хубост равна няма.

Ти не питай откъде дошла е.

БЪЛГАРКА Е…”