Ученици от четири държави изграждат личен бранд по международен проект

През изминалата седмица, в периода от 10 до 14 май ученици от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие във виртуална мобилност в рамките на проект „Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“ (2019-1-BG01-KA229-062237), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Партньори в проекта са училища от Италия, Полша, Гърция и България.

Партньорството в рамките на проекта цели да насочи участниците към утвърждаване и развиване на личен бранд, с цел да увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство.

Домакин на мобилността бе училището партньор от Ламия, Гърция, а темата на мобилността бе под наслова: „Изграждане на личен бранд за кандидатстване в университет“.

Учениците от всяка държава представиха своите училища, както и интересни културни и исторически забележителности, характерни за съответната държава и град.

Сред проведените дейности бяха: работилница „Прием в Европейски университет“, по време на която участниците споделиха условията за кандидатстване в университет във всяка държава-партньор по проекта. Също така, научиха за начините за прием в университети и в други Европейски държави.

Организиран бе и „Кариерен ден“, по време на който експерти представиха различни професии и запознаха участниците с квалификацията необходима за упражняването им.

Друга дейност бе свързана със запознаване с уменията, правилата, облеклото и т.н., необходими за осъществяване на интервю за кандидатстване в университет. Бяха проведени и интервюта под формата на ролеви игри, в  които учениците влязоха в роли на интервюиращи и интервюирани.

Участниците се запознаха и с електронното портфолио като средство за себепредставяне, дискутираха относно примерната структура на портфолиото, след което всеки имаше възможност да създаде собствено електронно портфолио.

За повече информация можете да ни последвате във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding.