Ученици и учители от пет държави взеха участие в последна мобилност по проект за опазване на околната среда

През изминалата седмица (07-11 юни) ученици и учители от Гимназия „Райко Цончев“ се включиха в последната мобилност, проведена във виртуална среда, по проект Save the future not only today (2018-1CZ01-КА229-048026_4), съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В него си партнират пет училища от Чехия, Румъния, Латвия, Турция и България. Координатор на проекта е училището от Чехия.

Домакин на виртуалната мобилност бе партньорското училище от Фокшани, Румъния. В рамките на пет дни ученици и учители от партньорските държави се включиха в множество дейности, свързани с темата на проекта, сред които: работилница за изработване на моливници от пластмаса, стъкло, хартия или метал; работилница за създаване на акростих по зададена дума (природа, рециклиране и др.); работилница за изработване на постери за отбелязването на Световния ден на океаните (8 юни) и други. Бяха споделени и любопитни моменти от културата и обичайте на домакините. Учениците от всяка страна бяха подготвили и заснели видеа с характерна фолклорна песен,  които бяха представени по време на мобилността.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за проблемите, свързани с околната среда, природата, чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.