Еразъм дни 2021

На 14 октомври ученици и преподаватели от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ се включиха в инициативата #Дни на Еразъм.

По време на събитието бяха споделени резултатите от проектите Еразъм +, в които училището участва, и бяха връчени сертификати на участниците във виртуални мобилности. Проектите са: Save the future not only today (№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4), Building competitive advantage through personal branding (№2019-1-BG01-KA229-062237), Family-Scool Network (No: 2020-1 -IT02-KA201-079822) и Creative and active education-body, mind, spirit (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525).

Също така учениците, участвали в първата мобилност, част от проекта Creative and active education-body, mind, spirit по програма Еразъм +, споделиха своя опит със своите съученици и учители. Мобилността се проведе в гр. Дева, Румъния в края на септември с участието на училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България.

В края на събитието няколко ученици написаха с телата си думата ЕРАЗЪМ. Целта беше да се привлече интереса на повече млади хора към програмата Еразъм + на училищно ниво и да се привлече вниманието към възможностите за развитие, които тя им предоставя.