Публично представяне на проекти по “Етикет и ценности”

В последната празнична седмица учениците от осмите класове презентираха своите проектни продукти по иновативния предмет Етикет и ценности.

Задачата – да представят по креативен начин изучените етикетни правила и да ги илюстрират със свои рисунки или снимки. Учениците имаха възможност сами да изберат формата на представяне – постери, брошури, картички, флаери, интерактивни кутии, игри, видео клипове и др. Заданието предполага работа в екип, развиване на организационни качества, креативност и усъвършенстване на презентационните умения.

Работата на учениците бе оценявана както от преподавателите по етикет и ценности, така и от: г-жа Татяна Христова от ВУМ, г-жа Екатерина Митева от ВУМ, дванадесетокласниците от профил “Предприемачески”, а в един от класовете влязоха и шестокласници от ЧОУ “Мария Монтесори”. Проектните продукти са изложени във фоайето на първия етаж в училището ни.