Ученически съвет бе учреден към ЧПГТП “Райко Цончев”

Ученически съвет

В началото на учебната 2022-2023 г. стартира процедура по обновяване състава на Ученическия съвет /УС/ към ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, с координатор – г-жа Дияна Вълчанова – зам. директор и помощник-координатор – г-жа Ивета Димова– учител по английски език. Чрез подбор по класове, випуски и по препоръка на класните ръководители в УС се включиха активни и креативни ученици, желаещи да участват в организацията на интересни и полезни събития и проекти, които са традиционна част от живота на ученическата общност и да представят гимназията на междуучилищни форуми и състезания. На 14.11.2022 г. с явно гласуване беше избрано ръководството на Ученическия съвет и състава по длъжности:
 1. Диляна Чопаринова от 12 Б клас – председател на УС
 2. Радостин Русев от 12 В клас – заместник-председател на УС
 3. Елена Христова от 11 В клас– секретар на УС
 4. Инес Серихан от 11 Б клас –касиер
 5. Йоана Иванова от 9 Б клас – зам. касиер
Членове:
 1. Милица Георгиева от 8 А клас
 2. Яница Михайлова от 8 А клас
 3. Камелия Койчева от 8 Б Клас
 4. Денислав Димитров от 8 В клас
 5. Даная Димитрова от 9 А клас
 6. Стефани Георгиева от 9 Б клас
 7. Йоана Иванова от 9 Б клас
 8. Божидара Костадинова от 9 В клас
 9. Валентин Андреев от 10 А
 10. Ивелина Иванова от 10 Б
 11. Христо Ташев от 10 В
 12. Ивет Валентинова от 11 Б
 13. Габриела Ангелова от 11 В
 14. Тихомир Делиев от 11 В
 15. Константин Киров от 12 В
 16. Александрина Янкова от 12 Г