ЧПГ ‘Райко Цончев” приключи изпълнението на проект „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324,

 В края на месец септември 2023 ЧПГ „Райко Цончев“ приключи изпълнението на проект: „Усвояване на компетентности за работа в бързо променяща се училищна среда“ , 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097324, финансиран от програма Еразъм +.

 

В рамките на изпълнение на проекта шестима преподаватели имаха възможност да преминат обучения, свързани с повишавана на тяхната квалификация и умения, на теми: Иновативни техники на преподаване, класна стая, ориентирана към ученика, методът CLIL в чуждоезиковото обучение.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на подготовката на педагогическите специалисти чрез CLIL и усвояване на нови техники и методи на преподаване за подобряване връзката между преподавател и ученик.

Първата група учители – Ивета Димова и Лилия Иванова посетиха град Амстердам, в периода 17-22.07.2023.  В периода 14-19.08.2023 Ивелина Добрева, учител по испански език се включи в обучение в град Дъблин, Ирландия. В същия град в края на месец август 2023 се проведе курс, свързан с иновативни методи на преподаване, където трима наши преподаватели взеха участие.