ЧПГ Райко Цончев е одобрен по проект “Презареди бъдещето си”, организиран от Джуниър Ачийвмънт Европа и Фондация Уникредит.

Споделяме щастливата новина, че нашето училище е единственото от област Добрич, което е одобрено по проект “Презареди бъдещето си”, организиран от Джуниър Ачийвмънт Европа и Фондация Уникредит.

 

Проектът подкрепя учениците на възраст между 10 и 19 години и цели да увеличи чувството на принадлежност в учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да предотврати отпадането им от нея.

Дейностите в пилотната фаза на проекта ще започнат през януари 2024 г. и ще приключат на 31 август 2026 г.