Категория: Критическо и концептуално мислене

Публични изказвания на тема “Ценностни конфликти”

Публични изказвания на тема “Ценностни конфликти” направиха тази седмица учениците от 8. клас. Младите хора заявиха позиции по разнообразни проблеми, които намират израз както в междуличностни конфликти, така и във вътрешни такива. Разходиха аудиторията из историята и съвремието и говориха за стари ракли, Галилео Галилей, властта и свободата, расизма, външността и същността, шутовското и сериозното поведение, духовността и технологиите, образование и удоволствия и прочее.

Обучение за изработване на мисловни карти в помощ на подготовката за Държавния зрелостен изпити по БЕЛ

Под ръководството на г-жа Жулияна Георгиева учениците от 11 и 12 клас на ЧПГ “Райко Цончев” преминаха днес обучение за изработване на мисловни карти в помощ на подготовката за Държавния зрелостен изпити по БЕЛ. На учениците бе поставена проектна задача да изработят мисловна карта за всеки от авторите, включени в изпитната програма. Съдържателната рамка на мисловната карта е зададена от г-жа Атанаска Георгиева, преподавател по БЕЛ. Най-добрите мисловни карти за всички 15 автори (от Христо Ботев до Димитър Талев) ще бъдат публикувани под редакцията на г-жа Георгиева за ползване от зрелостниците. Проектната задача може да бъде изпълнена индивидуално или от екипи по двама.