Категория: Мотивационна седмица

Мотивационна седмица – 09.2021

Традиционно осмокласниците в ЧПГТП „Райко Цончев“ започват учебната година седем дни по-рано от всички останали с Мотивационна седмица. Тя е замислена като време за опознаване със съучениците, учителите и средата и цели адаптация от ваканционен към учебен режим.
През първия ден се провежда задължителната за нови кадри социализация, реализирана от ръководството и учителите. Тя премина под формата на игра за опознаване на училищното пространство и лицата в образователната структура, включваща Висше училище по мениджмънт, ЧПГТП „Райко Цончев“ и ЧОУ „Мария Монтесори“. В понеделник момчетата и момичетата имаха и възможността да се запознаят с житейската съдба на патрона Райко Цончев, представена от деветокласника Христо Ташев.
В центъра на дейностите през втория ден беше темата за смисъла на образованието. Всички ученици се включиха в панелна дискусия чрез тълкуване на изображения, отнасящи се до връзката учители – ученици – родители. Денят завърши с интерактивна игра „Бягство към успеха“ в Градски парк „Св. Георги“. Осмокласниците и техните родители в рамките на близо 3 часа преодоляват поредица от изпитания, свързани с най-различни области. На всяка от 10-те  станции учители и ученици от 9., 10., 11. и 12. клас насърчават състезателите да преследват успеха и знанието като ценности.
Голяма част от реализацията на инициативите ръководството е възложило на учениците от по-горните класове. Мениджърски екипи от 11. и 12. клас още преди седмици са събрали желаещите да организират и осъществят събития, за да демонстрират наученото в часовете по мениджмънт, маркетинг, лидерство, управление на финансите.
Част от традицията е и „Welcome party“, състояло се на открито в следобеда на третия ден от Мотивационната седмица. За случая се е сформирала и музикална група от  барабаниста Георги Чаушев от 11. клас, китариста Давид Михайлов от 9. клас, а на пианото и ксилофона таланта си показват близначките Соня и Жанет Генови от 8. клас.
Седмицата включва още игри, мотивационни тренинги за учениците и техните родители, дискусии, първи креативни уроци по роден и чужд език, литература, математика ,философия, ИТ