Категория: Мотивационна седмица

Мотивационна седмица – 09.2021

Традиционно осмокласниците в ЧПГТП „Райко Цончев“ започват учебната година седем дни по-рано от всички останали с Мотивационна седмица. Тя е замислена като време за опознаване със съучениците, учителите и средата и цели адаптация от ваканционен към учебен режим.
През първия ден се провежда задължителната за нови кадри социализация, реализирана от ръководството и учителите. Тя премина под формата на игра за опознаване на училищното пространство и лицата в образователната структура, включваща Висше училище по мениджмънт, ЧПГТП „Райко Цончев“ и ЧОУ „Мария Монтесори“. В понеделник момчетата и момичетата имаха и възможността да се запознаят с житейската съдба на патрона Райко Цончев, представена от деветокласника Христо Ташев.
В центъра на дейностите през втория ден беше темата за смисъла на образованието. Всички ученици се включиха в панелна дискусия чрез тълкуване на изображения, отнасящи се до връзката учители – ученици – родители. Денят завърши с интерактивна игра „Бягство към успеха“ в Градски парк „Св. Георги“. Осмокласниците и техните родители в рамките на близо 3 часа преодоляват поредица от изпитания, свързани с най-различни области. На всяка от 10-те  станции учители и ученици от 9., 10., 11. и 12. клас насърчават състезателите да преследват успеха и знанието като ценности.
Голяма част от реализацията на инициативите ръководството е възложило на учениците от по-горните класове. Мениджърски екипи от 11. и 12. клас още преди седмици са събрали желаещите да организират и осъществят събития, за да демонстрират наученото в часовете по мениджмънт, маркетинг, лидерство, управление на финансите.
Част от традицията е и „Welcome party“, състояло се на открито в следобеда на третия ден от Мотивационната седмица. За случая се е сформирала и музикална група от  барабаниста Георги Чаушев от 11. клас, китариста Давид Михайлов от 9. клас, а на пианото и ксилофона таланта си показват близначките Соня и Жанет Генови от 8. клас.
Седмицата включва още игри, мотивационни тренинги за учениците и техните родители, дискусии, първи креативни уроци по роден и чужд език, литература, математика ,философия, ИТ

Социализация 09.2018

След първия вълнуващ ден в Частна профилирана гимназия “Райко Цончев”, в който новоприетите ученици се запознаха с патрона на училището, през втория ден започнахме със социализация – опознаване на училищната среда. И, разбира се, го направихме нестандартно, чрез игра. В екипи от по двама осмокласниците и новоприетите деветокласници надникнаха във всяко кътче на училището, запознаха се със голяма част от служителите, научиха явни и тайни пътечки за вход и изход. А там, където имаше заключени врати, трябваше да оставят на листче своето предположение какво има отвъд вратата. За позналите имаше и награди. Сградата вече им е позната, защото е ТЯХНОТО УЧИЛИЩЕ!

Мотивационен тренинг с проф. Каменова 06.2018

Като част от подготовката за предстоящата учебна година в мотивационната седмица включихме и тренинг, ръководен от проф. Димитрина Каменова – директор на Департамента за модерни обучителни методи и преподавател във Висше училище по мениджмънт. Нарекохме го “Целеполагане”, тъй като за нас, родителите и учениците е изключително важно да определим целите си, за да се движим в една посока заедно. И както винаги – направихме го освен полезно, и интересно.