Категория: Обучения на учители

Проект „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“

„Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“, Ключова дейност 1, сектор: „Училищно образование“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз .

Повече информация за обучението на учители от ЧПГ „Райко Цончев“ в Италия, Испания и Малта по програма Еразъм можете да откриете в сайта:

https://project-raiko-tsonchev.weebly.com/10441045104910531054105710581048.html