Категория: Успехи на учители

Ивелина Добрева издаде свои помагала по испански език

Гордеем се с постиженията на г-жа Ивелина Добрева – един от учителите ни по испански език. Тя е и преподавател по испански език и в Катедра “Романски езици” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Университетското издателство отпечата нейни книги, писани в съавторство. Поздравления!