Такси и стипендии:

20% от най-добрите ученици учат БЕЗПЛАТНО! Пълната такса през учебната 2021/2022 година е 1500 лв. за срок и 3000 лв. за учебна година. От таксата се приспада стипендия, която се изчислява според коефициент. Размерът на стойността на всеки коефициент се определя в началото на учебната година. 

Заявления

Правилници, планове и отчети:

Изтегли Плана от тук:

Учебни планове

Графици и разписания:

График за предоставяне на консултации за 2ри учебен срок за  уч. 2021/2022

Седмично разписание – 2ри срок за уч. 2021/2022г.


График организация на учебния ден за уч. 2021/2022 г.

Годишен график за уч. 2021/2022 г.

График за провеждане на ОЛИМПИАДИ за уч. 2021/2022 г.  – актуализиран

Училище в условия на Covid-19