Такси и стипендии:

20% от най-добрите ученици учат БЕЗПЛАТНО! Пълната такса през учебната 2021/2022 година е 1500 лв. за срок и 3000 лв. за учебна година. От таксата се приспада стипендия, която се изчислява според коефициент. Размерът на стойността на всеки коефициент се определя в началото на учебната година. 

Правилници, планове и отчети:

Изтегли Плана от тук:

Учебни планове