Такси и стипендии:

20% от най-добрите ученици учат БЕЗПЛАТНО! Пълната такса през учебната 2022/2023 година е 1700 лв. за срок и 3400 лв. за учебна година. От таксата се приспада стипендия, която се изчислява според коефициент. Размерът на стойността на всеки коефициент се определя в началото на учебната година. 

Ръководство за работа с електронен дневник Школо може да откриете ТУК:

Заявления

Финансови отчети