Калкулатор за стипендия:

20% от най-добрите ученици учат БЕЗПЛАТНО!
Пълната такса е 1500 лв. за срок и 3000 лв. за година. От таксата се приспада стипендия, която се изчислява според коефициент. Размерът на стойността на всеки коефициент се определя в началото на учебната година.
Коефициентът за стипендия се изчислява както следва:

1. Успех - 40 точки (подробна информация в раздел "Такси и стипендии"):2. Участие в училищния живот. Въведете точки:3. Класиране на състезания. Областни - до 5 точки, Национални - до 10 точки, Международни - до 15 точки.Коефициент за стипендията:


Резултат