Настоящи проекти

Проект: „УСВОЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАБОТА В БЪРЗО ПРОМЕНЯЩА СЕ УЧИЛИЩНА СРЕДА“