Family-School Network

Проектът Family-School Network е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Erasmus Plus, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност. Ще бъдат положени специални усилия за подпомагане на участието на ученици от социално-икономическo неравностойно положение, по-специално на тези, които идват от мигрантски произход.

4 държави, 6 партньорски институции:

1.Antares Ltd–Италия (координатор)

2.Istituto Omnicomprensivo–Орте, Италия

3.Technical Secondary School- Попрад,Словакия

4.Rayko Tsonchev Secondary School- България

5.GEMS Northern Ireland Limited –Белфаст, Северна Ирландия

6.Malone Integrated College –Белфаст, Северна Ирландия

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ:

ИП1 –МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

  • Учителите по проекта ще бъдат включени в обучителни семинари, по време на които те ще получат специфично методологично обучение за развиване на умения за диалог и по този начин ще се свържат със семействата, за да насърчат обмена по Еразъм.

ИП2 ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА И НАСОКИ

  • Ще бъде създадена платформа, за да се създаде онлайн общност.
  • Ще бъде възможно семействата да използват платформата за взаимодействие помежду си, с подкрепата на учителите.

ИП3 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  • Крайната продукция на проекта ще бъде създаването на видео-разказване, което да бъде включено в платформата.
  • Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които преди това са били „валидирани“ и са включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.
  • Учениците ще направят видеоразказ, както у дома, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена със семейството домакин, подкрепено от обучените и включени в проекта учители.

Уебсайт на  проекта: https://www.family-school-network.info/