Наши национални форуми

Picta Scripta 2022 г.

Форум Словото 2021 г.

Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“ град Добрич с подкрепата на РУО град Добрич Ви канят на Третия  национален ФОРУМ за публични ученически изказвания „СЛОВОТО”, който ще се състои на 17 април 2021 година.

Темата  на форума тази година е: МНОГОЛИКИЯТ РАКОВСКИ

По повод отбелязването на 200 години от рождението на големия ни революционер, възрожденец, публицист и историк Георги Стойков Раковски.

Форум Словото 2019 г.

Събитието е на16 ноември.

Темата на форума през 2019 е СЛОВОТО като прозрение

Цели на форума:
 
 • да стимулира развитието на умения за публично говорене у учениците;
 • да даде възможност за изява и излагане на личната позиция на ученика;
 • да бъде осмислена ролята на умението да се говори пред аудитория;
 • да бъдат усъвършенствани уменията на учениците за аргументиране на заявена позиция по дадена тема;
 • да поражда желание за четене и личностно интелектуално развитие;
 • да утвърди националните и универсалните ценности у подрастващите;
 • да насърчи преподавателите да работят в посока на изграждането на умения за публично говорене.

Picta Scripta

Частна профилирана езикова гимназия “Райко Цончев” работи в тясно сътрудничество с Департамента за модерни обучителни методи. Това ни дава възможност да имаме достъп до най-актуалните образователни тенденции в световен мащаб. 
Според една от утвърдените съвременни педагогически тези днешните деца възприемат информация най-вече чрез пиктограми, т.е. чрез изображения. Посланията се отправят чрез образи, форми, цветове, композиране. Затова и Picta. 
Разбирането на информацията е едновременно високоинтелектуална и творческа дейност и изисква умение да се четат знаци, да се осмислят образите и символите, да се тълкува подреждането им в пространството. Развиването на уменията за анализ, тълкуване, откриване на връзки, синтез, създаване на текстове са ключови за оформянето им като креативни личности и прави младите хора откриватели. Затова и Scripta. 
Търсим мислещи и пишещи личности, които за покажат способност да виждат и четат знаци; да покажат оригиналност и дълбочина на интерпретацията.
Ако Вие имате тези умения, “Picta scripta” е вашата олимпиада!

Олимпиадата ще се провежда веднъж годишно в сградата на ВУМ в град Добрич на ул. България 3 в град Добрич. Участие могат за вземат ученици от 7. до 12. клас.
На учениците ще бъдат предлагани изображения, по които да създадат своите съчинения. Изображенията ще съдържат актуален проблем. Могат да са свързани с учебния материал по БЕЛ, но могат и да не са свързани с него.  за повече подробности вижте регламента на Олимпиадата.

Форум Словото 2018 г.

Събитието е посветено на Деня будителите – 1 ноември.

глобалната тема  на форума през 2018 е СЛОВОТО като памет

 Цели на форума:

 • да стимулира развитието на умения за публично говорене у учениците;
 • да даде възможност за изява и излагане на личната позиция на ученика;
 • да бъде осмислена ролята на умението да се говори пред аудитория;
 • да бъдат усъвършенствани уменията на учениците за аргументиране на заявена позиция по дадена тема;
 • да поражда желание за четене и личностно интелектуално развитие;
 • да утвърди националните и универсалните ценности у подрастващите;
 • да насърчи преподавателите да работят в посока на изграждането на умения за публично говорене.