Building competitive advantage through personal branding

Building competitive advantage through personal branding (Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд)
№2019-1-BG01-KA229-062237 ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“

Период на проекта: 01.09.2019-31.12.2021 г.

Партньорски училища:

-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор
-Zespol Szkol Technicznych, Полша
-Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI, Италия
-1o EPAL Lamias, Гърция

Общата цел на проекта е да ни научи как да утвърдим и развиваме своя личен бранд (марка), за да увеличим способността си да се представяме успешно в личното, образователно и работно пространство.

За постигане на общата цел е необходимо да изпълним следните конкретни цели:

  • Идентифициране на значението на личния бранд;
  • Придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни;
  • Предоставяне на помощ за изграждане на собствена марка/бранд;
  • Подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да рекламираме/представяме себе си пред университети и работодатели;
  • Изясняване влиянието на социалните медии върху пригодността за заетост и как да поддържаме нашата онлайн лична марка / присъствие;
  • Идентифициране на профила на кандидата за университет или работа от гледна точка на експертите;
  • Разработване на онлайн инструментариум за изграждане на лична марка/бранд.

PERSONAL BRANDING TOOLKIT (материали за учители и ученици, създадени от партньорските училища)

Страница на проекта във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding

Уебсайт: https://i-personal-branding.eu/

YouTube канал:: Personal Branding Plus