Бинарен урок “Осъдените души на Испания”

Момичетата от профил “Чужди езици” в 11 клас и техните преподаватели по испански език Надя Петкова и по БЕЛ Маргарита Христова представиха пред публика свои проучвания и размисли по темата “Осъдените души на Испания” (история и интраистория на Гражданската война от 1936-1939 г.) Урокът е планиран като бинарно занимание по профилирана подготовка. В продължение на няколко часа по модул “Култура” (ИЕ) Алекс, Славена и Йоана се запознават с управлението на Франко, а във връзка с модул “Диалогични прочити” (БЕЛ) те съпоставят Димитър-Димовия роман “Осъдени души” с филмовата му интерпретация от режисьора Въло Радев. Романът е отражение на събитията в Испания по време на Гражданската война, а действието и голяма част от героите са испанци.
По време на днешното занимание учениците – домакини и гости – трябваше да търсят отговор на въпроса: Управлението на Франко благоденствие ли носи на испанците, или е проклятие за народа.
Разсъждаваха върху ботуша като олицетворение на властта, характеризираха диктатора, очертаха визията му за свят и синтезираха резултатите от неговото управление за испанския народ.
Момичетата представиха на испански език резултатите от свои проучвания. Вниманието им бе спряно и на емблематичната за Пабло Пикасо картина “Герника”, която дава израз на авторовото виждане за емоционалното и физическото следствие от война и насилие. Най-директни са посланията в изкривените изражения на жените, страдащи във физическа агония и душевна мъка. “Видимо е, че деформациите са инструментите на Пикасо, с които изобразява болката и страданието”, обяснява Вагнер. Художникът изобразява отчаянието им чрез остри езици, а скръбта им в очи, оформени като сълзи. Йоана, Славена и Алекс подреждаха ключови думи, които се свързват с деветте основни образа в картината.
Преди часа учениците от 11 г подредиха и изложба от 18 гравюри на Франциско Гоя, представени под общото название “Ужасите на войната”. Мотивите, композицията и повтарящите се образи станаха повод за аналогии между събитията преди десетилетия и настоящата ситуация в света.
Гостите също имаха възможност в края да изразят позиция за отражението на Франковото управление върху народа на Испания.