Ученици от Гимназия “Райко Цончев” посетиха град Прага в рамките на проект Creative and active education – Body, mind, spirit

Ученици от ЧПГТП “Райко Цончев” взеха участие в мобилност по проект Creative and active education – Body, mind, spirit 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525, съфинансиран по програма Еразъм +. Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227). Партньорството е изградено между шест училища от пет държави – две от Румъния и по едно от Италия, Турция, Чехия и България, като то стартира на 01.03.2021 г.  Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.
Мобилността се проведе в периода от 28.11.2022 до 02.12.2022 в град Прага, Чехия, където гостуваха на Anglo – německá obchodní akademie. /Английско-немска гимназия/.
В рамките на пет дни учениците имаха възможност да приготвят традиционни български ястия, да се включат в работилници за изработка на комикс и каталог със здравословни рецепти.
Алекс, Пресиана, Габриела, Иван и Теодор  изнесоха пред свои връстници презентации на теми, свързани със здравословното хранене, характерни  подправки и билки, използвани в традиционната българска кухня, вредни храни и вериги за бързо хранене.
Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.
Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство и др..