Winter Newsletter 2022

Семейна училищна мрежа – Нашето съвместно пътуване

 

Това ще бъде последният бюлетин на проекта и макар да е тъжно, че проектът е към своя край, всички сме много благодарни за възможностите, които имахме през последните 35 месеца (или приблизително толкова).  Започнахме този проект в началото на световната криза COVID 19 и никой от нас не можеше да предвиди въздействието, което тя ще има.  Когато се срещнахме чрез Zoom на 1st  декември 2020 г. (изображението по-долу), имахме надежди и стремежи, че пандемията ще приключи до няколко месеца и разумното управление от страна на нашите правителства и здравни специалисти ще ни позволи отново да сме свободни да пътуваме.  За съжаление, това нямаше да се случи! Въпреки това, с решителност, страхотно ръководство, ангажираност и професионализъм на целия ни екип по проекта, ние преодоляхме многобройните предизвикателства и ще завършим проекта изцяло и навреме (e… с малко удължаване).

1st Партньорство Среща за увеличаване на мащаба декември 2022 г.

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскахме, нашето партньорство постигна отлични резултати и някои много добри резултати, не на последно място двете студентски мобилности, завършени през 2022 г.  Вярно е, че нещата не протекоха според първоначалния план, но какво прави това? Въпреки това ние развихме нашите умения, опит и партньорска работа по време на нашето пътуване и вярвам, че всички ние, които участваме, сме получили известно лично и професионално израстване от нашето участие един в друг. 

Последната ни среща в Рим – декември 2022 г.

 

Последната ни партньорска среща се проведе в Рим на 5th  декември 2022 г.  Три пълни години, откакто първоначално тръгнахме по пътя на Мрежата на семейните училища.  Бяхме щастливи от възможността да бъдем в Рим в такова прекрасно време на годината и от шанса да се срещнем отново лице в лице с нашите приятели и колеги от Италия, България, Словакия и Северна Ирландия.

Последните шест месеца от нашия проект бяха доста интензивни, с не по-малко от четири транснационални срещи (България и Белфаст през юни 2022 г., Словакия през ноември 2022 г. и Рим през декември 2022 г.), както и с организирането и провеждането на ученическата мобилност в Попрад, Словакия (септември 2022 г.) и пълната ученическа мобилност в Орте, Италия (октомври 2022 г.), в която участваха над четиридесет ученици и учители. Пфу!!!

Все пак разбрахме, че поради проблемите на нашата ранна програма с пандемията COVID 19 това винаги е било вероятно.  Въпреки предизвикателствата успяхме и да се забавляваме!

Срещата ни в Рим беше чудесна възможност да направим преглед на постигнатото и преодоляното по време на проекта и това не беше по-очевидно, отколкото когато прегледахме видеоклиповете и посланията от нашите семейства, ученици, учители и училища.  Въздействието, което проектът оказа, е увековечено завинаги в нашите видеозаписи, които могат да бъдат гледани на нашия канал в YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCWh_FOHncgy44wKPZ63PctA

и на нашия уебсайт на проекта https://www.family-school-network.info/

Преглеждаме нашите видеоклипове и съобщения от семейства, ученици и училища

Мисля, че мога спокойно да кажа, че по време на прегледа на тези видеоклипове бяха пролети немалко сълзи не само заради усилията, положени от всички, но и заради посланията, които получавахме от учениците и семействата, за това как участието им в проекта “Семейна училищна мрежа” е подобрило и повлияло на живота им завинаги и е оставило у всички тях спомени за фантастично преживяване с ученици на тяхната възраст от четири различни държави.  Партньорството ни доведе до трайни взаимоотношения и нашите училища установиха връзки, които ще продължат да съществуват и след изтичането на срока на проекта, дори и при загуба на партньорите от Обединеното кралство в бъдеще поради Брекзит, нашите партньори се ангажираха да продължат да работят заедно и в бъдеще – кой знае, бъдещите ски пътувания на Malone College може да включват Попрад като дестинация!

Кратък преглед на нашите резултати и постижения

Интелектуален продукт 1 – Разработване на наръчник за учители

 

Нашата цел:

  • Увеличаване на броя на семействата, които на европейско равнище приемат ученици, участващи в програма за мобилност.
  • Обучение на учителите, което да им предостави по-добри инструменти за връзка с учениците и техните семейства.
  • Укрепване на съюза училище-семейство
  • Намаляване на процента на преждевременно напускащите училище

След като наръчникът беше завършен и използвахме опита, натрупан от участието им в Мрежата на семейните училища, вярваме, че сме постигнали това, което си бяхме поставили за цел, като същевременно се учим един от друг и развиваме начина, по който взаимодействаме с учениците, семействата и колегите си, вярваме, че оставяме след себе си полезни инструменти, които ще подготвят бъдещите поколения ученици да предприемат мобилности, финансирани по програма “Еразъм” (и други), и да участват в проекти, за които може би не биха се сетили.

 

Интелектуален продукт 2 – Цифрова платформа и насоки

 

Нашата цел беше да създадем цифрова платформа, за да създадем онлайн общност, в която всички партньори да допринасят с текстове и преводи, видеоклипове и записи на участието си в Мрежата на семейните училища.  Платформата ще бъде виртуално място за срещи на семействата, участващи в обмена, както и място за взаимодействие на учениците с техните връстници.  Платформата ще бъде домакин на блог, видеоклипове, съобщения и ще има канал за комуникация (чат?).  Ще разработим и насоки за потребителите, които ще бъдат определени за използването на платформата.

По време на създаването на платформата стана ясно, че сме изправени пред предизвикателства, свързани с въвеждането на нов инструмент за комуникация за по-младите хора, които вече са претоварени с Facebook, tik tock, YouTube, twitch и други социални медийни технологии.  Определихме, че най-добрият ни метод е да използваме лесна за използване и управление платформа и избрахме SLACK като предпочитан вариант.  Тя притежаваше пълната функционалност, от която се нуждаехме, както и ни позволяваше да защитаваме участниците и да управляваме съдържанието, за да гарантираме, че не се нарушават чувствителните елементи.  Макар че платформата SLACK се оказа полезна и имаме някои блестящи взаимодействия с нея, след прегледа ѝ винаги е щяло да бъде предизвикателство да се конкурира с по-познатите методи за взаимодействие и комуникация, които вече са на разположение на нашите ученици, училища и семейства.  Въпреки това успяхме да го създадем, да го популяризираме и имаме фантастично съдържание, на което можем да обърнем внимание.

 

Интелектуален продукт 3 – Емоционален инструментариум

 

Крайният резултат от проекта ще бъде създаването на видеоразказ, който ще бъде включен в платформата, уебсайта и връзките в социалните медии.  Най-малко 10 ученици от училище ще създадат видеоразказ както през учебната година, така и по време на мобилностите на LTTA. Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които са били предварително “валидирани” и включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.  Учениците ще направят видеоразказ както вкъщи, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена, със семейството домакин, подпомагани от учителите, обучени и участващи в проекта.

Окончателната версия на IO може да бъде видяна на нашия уебсайт, в социалните мрежи и в канала ни в YouTube (всички описани по-горе).  Смятаме, че ще се съгласите, че сме уловили същността на нашия проект, опита на нашите ученици, семейства и училища и сме представили отличен IO

Заедно постигнахме всички очаквани интелектуални резултати по проекта и осигурихме на над 40 ученици възможността да посетят друга страна и да се запознаят с различни култури, храна, туристически забележителности, училища и най-вече да намерят нови приятели.

Няколко снимки от Рим

Разбира се, необходимо е малко разглеждане на забележителности, имам предвид, че когато сте в Римһттр://…..

Завършване на срещата със социална вечеря (която, както може да се очаква в Рим, беше страхотна)

Нашият фантастичен екип на Мрежата на семейните училища

Искам да благодаря на всички за помощта, подкрепата, насърчението, професионализма и отдадеността. Без това не вярвам, че щяхме да постигнем това, което постигнахме.

Мрежа “Семейство-училище” – “Еразъм+” (2020-1-IT02-KA201-079822)