„България – образователни маршрути“

Безплатни туристически пътувания за ученици по Национална програма „България – образователни маршрути

Информираме Ви, че нашата гимназия ще участва в НП България – образователни маршрути, която включва петдневни безплатни туристически пътувания за учениците, възможности за социализация и общуване извън училище и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, подобряващо личностното развитие.

Периода на пътуването е от 10 юли до 14 юли 2023 г. по маршрут Добрич – Албена-Варна – Балчик – с. Оброчище –  град Добрич. Групата ще бъде настанена в хотел Орхидея или Магнолия в КК Албена. В него може да участват ученици от 8, 9, и 10  клас, през учебната 2022/2023 г. Общият брой учениците, които ще могат да се включат е 30, отговарящи на следните критерии:

  • Годишен успех над 4,50.
  • Ученикът да няма наложени административни санкции.
  • Ученикът да няма повече от 10 забележки, отразени в електронния дневник.
  • Ученикът да няма неплатени такси за обучения

Наборът от документи /Декларация от родител, Инструктаж и медицинска карта за пътуване/ следва да предадете на класния си ръководител или в дирекцията в срок до 26.06.2023 г.