Кандидатстване

Кандидатстване в 8 клас

1.КАНДИДАТСТВАНЕ:

Гимназия „Райко Цончев“ осъществява СВОЙ прием и НЕ участва в държавния план-прием. Затова кандидатстването става директно при нас на адрес: ул. „България“№ 3, етаж 2, офис 33 или онлайн на email: [email protected]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

След попълването на документите ги изпращате на електронната поща на Гимназията.

2.ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ:

  • Изпит по  БЕЛ;
  • Изпит по математика;
  • Диагностичен тест и интервю с училищен психолог.

* Всички изпити са задължителни за всеки от четирите предлагани профила на обучение („Икономическо развитие“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и “Чужди езици”) 

* Учениците, записани в профили с интензивно изучаване на английски език задължително полагат изпит за определяне на нивото на владеенето му, в началото на учебната година.

3.КЛАСИРАНЕ:

        За да бъдат приети в Гимназията, учениците трябва да имат следния успех:

  • Над 44 т. от Националното външно оценяване по БЕЛ;
  • Над 44 т. от Националното външно оценяване по математика;
  • Резултат над 50 % за всеки от положените изпити в Гимназията (тест по БЕЛ и по математика и диагностичен тест с училищния психолог.)

4.ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за записване;
  • Свидетелство за основно образование – копие и оригинал;
  • Копие от лична карта/удостоверение за раждане;
  • Лична здравна профилактична карта (от личния лекар);

Кандидатстване СЛЕД 8 клас

Мотивационни тренинги за родители