Кандидатстване

Кандидатстване

Кандидатстване след 7. клас

Кандидатствате с:

  • Свидетелство за завършено основно образование.
  • Служебна бележка за резултатите от НВО с точките по БЕЛ и математика.
  • Тест по английски език за профили Предприемачески, Софтуерни  и хардуерни науки, Туризъм или тест по български език за профил Чужди езици – испански език.
  • Тест за интелигентност
  • Интервю

Класирането се извършва въз основа на средния успех от 7 клас или средния успех от НВО (приема се по-високият успех) и събраните точки от тестовете и интервюто. 

Кандидатстване след 8. , 9. и 10. клас:

Нужно е да предоставите Удостоверение за преместване

Полагате приравнителен изпит по английски език (при необходимост) и други изучавани предмети, които са специфични за иновативното ни училище.