Кандидатстване

Кандидатстване В 8 клас

1.КАНДИДАТСТВАНЕ:

Гимназия „Райко Цончев“ осъществява СВОЙ прием и НЕ участва в държавния план-прием. Затова кандидатстването става директно при нас на адрес: ул. „България“№ 3, етаж 2, офис 33 или онлайн на email: [email protected].

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

След попълването на документите ги изпращате на електронната пощата на Гимназията.

2.ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ:

 • Изпит по английски език или български език; *
 • Тест за логическо мислене;
 • Интервю.

*Учениците, които са избрали един от профилите с интензивно изучаване на английски език („Икономическо развитие“, „Предприемачески“ или „Софтуерни и хардуерни науки“) полагат изпит по английски език, а тези, които желаят да учат в профил „Чужди езици – испански език“ – по български език.

3.КЛАСИРАНЕ:

        За да бъдат приети в Гимназията, учениците трябва да имат следния успех:

 • Над 44 т. от Националното външно оценяване по БЕЛ;
 • Над 44 т. от Националното външно оценяване по математика;
 • Резултат над 50 % за всеки от положените изпити в Гимназията (тест за логическо мислене и изпит по английски/български език) и от интервюто.

4.ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за записване;
 • Свидетелство за основно образование – копие и оригинал;
 • Служебна бележка за успешно положени изпити по БЕЛ и математика;
 • Копие от лична карта/удостоверение за раждане;
 • Лична здравна профилактична карта (от личния лекар);
 • Паспортни снимки – 2 бр.

Кандидатстване СЛЕД 8 клас

Мотивационни тренинги за родители