Категория: Бинарни уроци

Бинарен урок “Маркетинг на спортните стоки”

Учителите Йордан Дейков по ФВС и Жулияна Георгиева по Предприемачество подготвиха интересен и полезен бинарен урок на тема: “Маркетинг на спортните стоки”.

Учениците от 11 Б клас се разделиха на групи и бяха предизвикани да влязат в ролята на футболни мениджъри, да изготвят своя маркетингова стратегия и да осъществят ключово важни трансфери на свои футболисти. В края на часа беше направен разбор на финансите и най-успешните футболни мениджъри представиха своята стратегия, продуктовата и ценовата си политика.

 

Бинарен урок “Осъдените души на Испания”

Момичетата от профил “Чужди езици” в 11 клас и техните преподаватели по испански език Надя Петкова и по БЕЛ Маргарита Христова представиха пред публика свои проучвания и размисли по темата “Осъдените души на Испания” (история и интраистория на Гражданската война от 1936-1939 г.) Урокът е планиран като бинарно занимание по профилирана подготовка. В продължение на няколко часа по модул “Култура” (ИЕ) Алекс, Славена и Йоана се запознават с управлението на Франко, а във връзка с модул “Диалогични прочити” (БЕЛ) те съпоставят Димитър-Димовия роман “Осъдени души” с филмовата му интерпретация от режисьора Въло Радев. Романът е отражение на събитията в Испания по време на Гражданската война, а действието и голяма част от героите са испанци.
По време на днешното занимание учениците – домакини и гости – трябваше да търсят отговор на въпроса: Управлението на Франко благоденствие ли носи на испанците, или е проклятие за народа.
Разсъждаваха върху ботуша като олицетворение на властта, характеризираха диктатора, очертаха визията му за свят и синтезираха резултатите от неговото управление за испанския народ.
Момичетата представиха на испански език резултатите от свои проучвания. Вниманието им бе спряно и на емблематичната за Пабло Пикасо картина “Герника”, която дава израз на авторовото виждане за емоционалното и физическото следствие от война и насилие. Най-директни са посланията в изкривените изражения на жените, страдащи във физическа агония и душевна мъка. “Видимо е, че деформациите са инструментите на Пикасо, с които изобразява болката и страданието”, обяснява Вагнер. Художникът изобразява отчаянието им чрез остри езици, а скръбта им в очи, оформени като сълзи. Йоана, Славена и Алекс подреждаха ключови думи, които се свързват с деветте основни образа в картината.
Преди часа учениците от 11 г подредиха и изложба от 18 гравюри на Франциско Гоя, представени под общото название “Ужасите на войната”. Мотивите, композицията и повтарящите се образи станаха повод за аналогии между събитията преди десетилетия и настоящата ситуация в света.
Гостите също имаха възможност в края да изразят позиция за отражението на Франковото управление върху народа на Испания.

Бинарен урок по испански и български език, посветен на обогатяването на речта чрез фразеологизми

В празничната Рождествена седмица учителите Надя Петкова и Веолета Петрова проведоха бинарен урок по испански и български език, посветен на обогатяването на речта чрез фразеологизми. Интегративното занимание бе в 10 а клас, профил “Чужди езици”.
Алекс, Елена, Иван, Лили и Тито имаха възможността да откриват и определят значението на устойчиви словосъчетания в текстове от двата езика. Разказваха истории на испански език, които дават началото на идиоми; анализираха смисъла на изрази, възникнали по различен асоциантивен път, или пък такива, които са с еднаква образност и в двата езика. За финал пълниха с “яйца” синонимни гнезда.
Полезен и вълнуващ урок за десетокласниците.

Бинарен урок по Физическо възпитание и БЕЛ

Олимпийски игри се проведоха днес в часа по ФВС на осмокласниците от гимназията ни. Учителите Йордан Дейков и Нина Топалска (преподавател по БЕЛ) подготвиха за момичетата и момчетата от профили “Чужди езици” и “Предприемачески” забавно и полезно занимание, в което представиха историята на най-голямото спортно събитие в света и неговите основни символи – олимпийския огън, петте разноцветни кръга, стадиона, медалите, венците и привилегиите на победителите.

Разделени по отбори, учениците изработиха тематични постери, а след това се включиха в надпревара по бягане – първата олимпийска дисциплина в древността. Победителят получи лавров венец.

Тринарен урок по история, испански и английски език

Една от инициативите по повод Деня на испанския език и култура, 12 октомври, в Гимназия “Райко Цончев” бе открит тринарен урок по история, испански и английски език в 9 а, в и 10 а клас. Учителите Надя Петкова, Иванка Трифонова и Светослав Георгиев бяха подготвили на учениците поредица от интересни учебни дейности по темата “Колумб открива Америка”. Анимации на испански език, представящи походите на откривателя, предизвикаха както знанията на деветокласниците и десетокласниците, така и способността им да слушат с разбиране. Задачите активираха географски, исторически и лингвистични знания. В урока имаше и състезателен елемент – разделени на две групи, учениците трябваше да определят какво дава Европа и Азия на Новия свят и какво Америка дава на Стария континент и Азия. В края на заниманието учениците с първи чужд език английски запознаха публиката с ролята на великите географски открития, като преведоха кратки текстове.

Идиомите в българския, английския и испанския език

Идиомите в българския, английския и испанския език – екипно преподаване в 8 клас на г-н Цукев – учител по английски език, г-н Петров – учител по испански език, и г-жа Маргарита Христова – учител по БЕЛ. Говорихме на три езика за ролята на фразеологизмите в езика, за произхода на устойчивите словосъчетания, за различните асоциациативни пътища, по които се ражда един и същ смисъл, за синонимията при идиомите. Забавно, полезно за езиковата подготовка и различно! И не на последно място – изграждаме концепция за езиковите употреби в различните езици.Безопасен интернет

В деня за безопасен интернет учителите по ИТ Мария Кирилова и по БЕЛ Маргарита Христова организираха за учениците си от иновативните класове на Гимназия „Райко Цончев“ бинарен урок, посветен на ползите и опасностите в Мрежата. Всеки от учениците представи пред съучениците си и гостите на урока ключово понятие по темата. След кратка анкета за опита на младите в интернет последва екипно разглеждане на конкретни казуси и публичен коментар на поуките. На стола на експерта седна инспектор Татяна   Недева (от Сектор “Противодействие на криминалната престъпност”), която разясни реални опасности, засегнали деца и възрастни в Интернет.