Категория: Новини

Ученици и учители посетиха Английска гимназия в град Русе по НП Иновации в действие

От 15 до 17 февруари 2023 г. ученици и учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ заедно с още три училища от страната: Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец и Английска езикова гимназия “Гео Милев”, които бяха домакин на събитието.
 
Целта на програмата е учителите и учениците от различни училища да се запознаят и да обменят опит в прилагането на полезни иновативни практики в образователния процес. Учениците работиха в екипи, за да откриват креативни начини за разрешаване на социални проблеми.
 
Екипът от учители имаше възможност да наблюдават учебни часове както в училище, така и в Русенския университет, с който гимназията работи по съвместна програма.
Проф. Георги Христов представи пред гостуващите преподаватели различни иновативни технологии, като демонстрира как се използва 3D принтер и какво е неговото приложение.
 
Благодарим на нашите ученици: Христо Ташев, Дилян Илиев, Рая Димова, Райа Николова, Диляна Чопаринова и на нашите учители: Ивелин Бонев, Нина Топалска и Маргарита Найденова, които представиха изключително достойно нашата гимназия и дадоха пример за успешна екипна работа!
 
 


Winter Newsletter 2022

Семейна училищна мрежа – Нашето съвместно пътуване

 

Това ще бъде последният бюлетин на проекта и макар да е тъжно, че проектът е към своя край, всички сме много благодарни за възможностите, които имахме през последните 35 месеца (или приблизително толкова).  Започнахме този проект в началото на световната криза COVID 19 и никой от нас не можеше да предвиди въздействието, което тя ще има.  Когато се срещнахме чрез Zoom на 1st  декември 2020 г. (изображението по-долу), имахме надежди и стремежи, че пандемията ще приключи до няколко месеца и разумното управление от страна на нашите правителства и здравни специалисти ще ни позволи отново да сме свободни да пътуваме.  За съжаление, това нямаше да се случи! Въпреки това, с решителност, страхотно ръководство, ангажираност и професионализъм на целия ни екип по проекта, ние преодоляхме многобройните предизвикателства и ще завършим проекта изцяло и навреме (e… с малко удължаване).

1st Партньорство Среща за увеличаване на мащаба декември 2022 г.

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскахме, нашето партньорство постигна отлични резултати и някои много добри резултати, не на последно място двете студентски мобилности, завършени през 2022 г.  Вярно е, че нещата не протекоха според първоначалния план, но какво прави това? Въпреки това ние развихме нашите умения, опит и партньорска работа по време на нашето пътуване и вярвам, че всички ние, които участваме, сме получили известно лично и професионално израстване от нашето участие един в друг. 

Последната ни среща в Рим – декември 2022 г.

 

Последната ни партньорска среща се проведе в Рим на 5th  декември 2022 г.  Три пълни години, откакто първоначално тръгнахме по пътя на Мрежата на семейните училища.  Бяхме щастливи от възможността да бъдем в Рим в такова прекрасно време на годината и от шанса да се срещнем отново лице в лице с нашите приятели и колеги от Италия, България, Словакия и Северна Ирландия.

Последните шест месеца от нашия проект бяха доста интензивни, с не по-малко от четири транснационални срещи (България и Белфаст през юни 2022 г., Словакия през ноември 2022 г. и Рим през декември 2022 г.), както и с организирането и провеждането на ученическата мобилност в Попрад, Словакия (септември 2022 г.) и пълната ученическа мобилност в Орте, Италия (октомври 2022 г.), в която участваха над четиридесет ученици и учители. Пфу!!!

Все пак разбрахме, че поради проблемите на нашата ранна програма с пандемията COVID 19 това винаги е било вероятно.  Въпреки предизвикателствата успяхме и да се забавляваме!

Срещата ни в Рим беше чудесна възможност да направим преглед на постигнатото и преодоляното по време на проекта и това не беше по-очевидно, отколкото когато прегледахме видеоклиповете и посланията от нашите семейства, ученици, учители и училища.  Въздействието, което проектът оказа, е увековечено завинаги в нашите видеозаписи, които могат да бъдат гледани на нашия канал в YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCWh_FOHncgy44wKPZ63PctA

и на нашия уебсайт на проекта https://www.family-school-network.info/

Преглеждаме нашите видеоклипове и съобщения от семейства, ученици и училища

Мисля, че мога спокойно да кажа, че по време на прегледа на тези видеоклипове бяха пролети немалко сълзи не само заради усилията, положени от всички, но и заради посланията, които получавахме от учениците и семействата, за това как участието им в проекта “Семейна училищна мрежа” е подобрило и повлияло на живота им завинаги и е оставило у всички тях спомени за фантастично преживяване с ученици на тяхната възраст от четири различни държави.  Партньорството ни доведе до трайни взаимоотношения и нашите училища установиха връзки, които ще продължат да съществуват и след изтичането на срока на проекта, дори и при загуба на партньорите от Обединеното кралство в бъдеще поради Брекзит, нашите партньори се ангажираха да продължат да работят заедно и в бъдеще – кой знае, бъдещите ски пътувания на Malone College може да включват Попрад като дестинация!

Кратък преглед на нашите резултати и постижения

Интелектуален продукт 1 – Разработване на наръчник за учители

 

Нашата цел:

 • Увеличаване на броя на семействата, които на европейско равнище приемат ученици, участващи в програма за мобилност.
 • Обучение на учителите, което да им предостави по-добри инструменти за връзка с учениците и техните семейства.
 • Укрепване на съюза училище-семейство
 • Намаляване на процента на преждевременно напускащите училище

След като наръчникът беше завършен и използвахме опита, натрупан от участието им в Мрежата на семейните училища, вярваме, че сме постигнали това, което си бяхме поставили за цел, като същевременно се учим един от друг и развиваме начина, по който взаимодействаме с учениците, семействата и колегите си, вярваме, че оставяме след себе си полезни инструменти, които ще подготвят бъдещите поколения ученици да предприемат мобилности, финансирани по програма “Еразъм” (и други), и да участват в проекти, за които може би не биха се сетили.

 

Интелектуален продукт 2 – Цифрова платформа и насоки

 

Нашата цел беше да създадем цифрова платформа, за да създадем онлайн общност, в която всички партньори да допринасят с текстове и преводи, видеоклипове и записи на участието си в Мрежата на семейните училища.  Платформата ще бъде виртуално място за срещи на семействата, участващи в обмена, както и място за взаимодействие на учениците с техните връстници.  Платформата ще бъде домакин на блог, видеоклипове, съобщения и ще има канал за комуникация (чат?).  Ще разработим и насоки за потребителите, които ще бъдат определени за използването на платформата.

По време на създаването на платформата стана ясно, че сме изправени пред предизвикателства, свързани с въвеждането на нов инструмент за комуникация за по-младите хора, които вече са претоварени с Facebook, tik tock, YouTube, twitch и други социални медийни технологии.  Определихме, че най-добрият ни метод е да използваме лесна за използване и управление платформа и избрахме SLACK като предпочитан вариант.  Тя притежаваше пълната функционалност, от която се нуждаехме, както и ни позволяваше да защитаваме участниците и да управляваме съдържанието, за да гарантираме, че не се нарушават чувствителните елементи.  Макар че платформата SLACK се оказа полезна и имаме някои блестящи взаимодействия с нея, след прегледа ѝ винаги е щяло да бъде предизвикателство да се конкурира с по-познатите методи за взаимодействие и комуникация, които вече са на разположение на нашите ученици, училища и семейства.  Въпреки това успяхме да го създадем, да го популяризираме и имаме фантастично съдържание, на което можем да обърнем внимание.

 

Интелектуален продукт 3 – Емоционален инструментариум

 

Крайният резултат от проекта ще бъде създаването на видеоразказ, който ще бъде включен в платформата, уебсайта и връзките в социалните медии.  Най-малко 10 ученици от училище ще създадат видеоразказ както през учебната година, така и по време на мобилностите на LTTA. Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които са били предварително “валидирани” и включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.  Учениците ще направят видеоразказ както вкъщи, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена, със семейството домакин, подпомагани от учителите, обучени и участващи в проекта.

Окончателната версия на IO може да бъде видяна на нашия уебсайт, в социалните мрежи и в канала ни в YouTube (всички описани по-горе).  Смятаме, че ще се съгласите, че сме уловили същността на нашия проект, опита на нашите ученици, семейства и училища и сме представили отличен IO

Заедно постигнахме всички очаквани интелектуални резултати по проекта и осигурихме на над 40 ученици възможността да посетят друга страна и да се запознаят с различни култури, храна, туристически забележителности, училища и най-вече да намерят нови приятели.

Няколко снимки от Рим

Разбира се, необходимо е малко разглеждане на забележителности, имам предвид, че когато сте в Римһттр://…..

Завършване на срещата със социална вечеря (която, както може да се очаква в Рим, беше страхотна)

Нашият фантастичен екип на Мрежата на семейните училища

Искам да благодаря на всички за помощта, подкрепата, насърчението, професионализма и отдадеността. Без това не вярвам, че щяхме да постигнем това, което постигнахме.

Мрежа “Семейство-училище” – “Еразъм+” (2020-1-IT02-KA201-079822)

Осмокласниците на Гимназия “Райко Цончев” се включиха в тринарен урок

На 22.12.2022г. с учениците от осмите класове бе проведен тринарен урок – по български език и литература, физическо възпитание и спорт и математика на тема: „Олимпийските игри – преди и сега“. Домакин на събитието беше Зевс, който разказа на учениците кога и къде се е зародила идеята за провеждането на подобни състезания, кои са били първите дисциплини, как са се организирали древните олимпийски игри и какво стои зад символите, които са актуални и днес. На събитието присъства поетесата Сафо, която представи пред събралата се публика някои новооткрити свои фрагменти. Учениците бяха изправени пред истинско предизвикателство: да изчислят кога и къде ще се проведат следващите Олимпийски игри, да изброят българските медалисти и техните постижения и да изтъкнат приноса на спортистите от град Добрич. Гостуваха ни и шампионите на ЧПГТП „Райко Цончев“, които разказаха за своите спортни изяви. Накрая се проведе състезание по бягане, а победителите си спечелиха специални награди.

Бинарен урок на тема: Фразеологизмите, съвместен проект по БЕЛ и испански език

През декември учениците от 10а разшириха знанията си по чужд език чрез поредица от часове, посветени на темата за фразеологизмите, пословиците и поговорките в испанския език. Темата беше подобаващо завършена чрез общ бинарен урок по испански и български език, в който учениците чрез игри обобщиха знанията си. Те си припомниха как и защо най-често са се появявали изразите, защо е важно да познаваме тяхното значение и да ги включваме в речта си на майчин и чужд език, откриваха ги в текстове на български и испански, сравняваха изрази на двата езика, сред които имаше както такива с еднакви или почти еднакви думи, така и други с едно и също значение, но предадени чрез различна асоциация. Показаха уменията си в множество игри, в които трябваше на базата на картинка да се сетят за изрази на български, чрез обяснение или пример на испански да разберат значението на изрази на чуждия език, да включват фразеологизмите в диалози, да ги подреждат в синонимни гнезда. След всички тези задачи с помощта на учителките си Надя Петкова и Виолета Петрова учениците от 10а откриха колко са различни и същевременно си приличат културите на двете страни. Също като нас, и испанците „подават ръка“, „удрят едно рамо“ и „си слагат ръцете в огъня“ за близките си, но когато прахосват „изхвърлят мебелите през прозореца“, а не „нещо на вятъра“, а когато имат малко, имат поне „четири котки“. След бинарния урок учителките споделиха, че са много доволни как са се представили учениците и обещават да има още колаборации между езиците.

Ученици от Гимназия “Райко Цончев” посетиха град Прага в рамките на проект Creative and active education – Body, mind, spirit

Ученици от ЧПГТП “Райко Цончев” взеха участие в мобилност по проект Creative and active education – Body, mind, spirit 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525, съфинансиран по програма Еразъм +. Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227). Партньорството е изградено между шест училища от пет държави – две от Румъния и по едно от Италия, Турция, Чехия и България, като то стартира на 01.03.2021 г.  Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.
Мобилността се проведе в периода от 28.11.2022 до 02.12.2022 в град Прага, Чехия, където гостуваха на Anglo – německá obchodní akademie. /Английско-немска гимназия/.
В рамките на пет дни учениците имаха възможност да приготвят традиционни български ястия, да се включат в работилници за изработка на комикс и каталог със здравословни рецепти.
Алекс, Пресиана, Габриела, Иван и Теодор  изнесоха пред свои връстници презентации на теми, свързани със здравословното хранене, характерни  подправки и билки, използвани в традиционната българска кухня, вредни храни и вериги за бързо хранене.
Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.
Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство и др..Учение за бедствия и аварии се проведе в ЧПГТП “Райко Цончев”

Учение-демонстрация за действия при бедствия, аварии и катастрофи беше проведено на  15.12.2022 година в ЧПГТП “Райко Цончев”,  град Добрич. Симулацията бе направена по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца. Учебната симулация е „Земетресение“ и предизвикан е пожар в учебна стая, с нанесени частични разрушения на сградата, има предпоставки за разрастване на огъня. Бяха установени двама ученика с порезни рани и контузия на горен крайник.

Ученически съвет бе учреден към ЧПГТП “Райко Цончев”

Ученически съвет

В началото на учебната 2022-2023 г. стартира процедура по обновяване състава на Ученическия съвет /УС/ към ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, с координатор – г-жа Дияна Вълчанова – зам. директор и помощник-координатор – г-жа Ивета Димова– учител по английски език. Чрез подбор по класове, випуски и по препоръка на класните ръководители в УС се включиха активни и креативни ученици, желаещи да участват в организацията на интересни и полезни събития и проекти, които са традиционна част от живота на ученическата общност и да представят гимназията на междуучилищни форуми и състезания. На 14.11.2022 г. с явно гласуване беше избрано ръководството на Ученическия съвет и състава по длъжности:
 1. Диляна Чопаринова от 12 Б клас – председател на УС
 2. Радостин Русев от 12 В клас – заместник-председател на УС
 3. Елена Христова от 11 В клас– секретар на УС
 4. Инес Серихан от 11 Б клас –касиер
 5. Йоана Иванова от 9 Б клас – зам. касиер
Членове:
 1. Милица Георгиева от 8 А клас
 2. Яница Михайлова от 8 А клас
 3. Камелия Койчева от 8 Б Клас
 4. Денислав Димитров от 8 В клас
 5. Даная Димитрова от 9 А клас
 6. Стефани Георгиева от 9 Б клас
 7. Йоана Иванова от 9 Б клас
 8. Божидара Костадинова от 9 В клас
 9. Валентин Андреев от 10 А
 10. Ивелина Иванова от 10 Б
 11. Христо Ташев от 10 В
 12. Ивет Валентинова от 11 Б
 13. Габриела Ангелова от 11 В
 14. Тихомир Делиев от 11 В
 15. Константин Киров от 12 В
 16. Александрина Янкова от 12 Г

Бинарен урок “Маркетинг на спортните стоки”

Учителите Йордан Дейков по ФВС и Жулияна Георгиева по Предприемачество подготвиха интересен и полезен бинарен урок на тема: “Маркетинг на спортните стоки”.

Учениците от 11 Б клас се разделиха на групи и бяха предизвикани да влязат в ролята на футболни мениджъри, да изготвят своя маркетингова стратегия и да осъществят ключово важни трансфери на свои футболисти. В края на часа беше направен разбор на финансите и най-успешните футболни мениджъри представиха своята стратегия, продуктовата и ценовата си политика.

 

УЧЕНИЦИ ОТ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ПО проект Creative and active education

УЧЕНИЦИ ОТ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ НА ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ПО ЕРАЗЪМ+

      Група от пет ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“ взеха участие в мобилност към проект „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (Creative and active education – Body, mind, spirit №2020-1-RO01-KA227- SCH-095525) по програма „Еразъм+“, която се проведе в периода от 19 до 23 септември в Думбравени (Румъния).

      Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227).

      Мобилността бе под наслов „Литературата и благосъстоянието“ и бе насочена към дейности свързани с опознаването на литературните наследства на страните участващи в проекта – България, Румъния, Турция, Италия и Чехия. Учениците имаха възможност да представят театрална драматизация по литературен текст, да се включат в изграждането на изложба посветена на „Малкия принц“ както и да участват в работилници целящи да развият тяхното творческо мислене.

      В програмата изготвена от Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni бе включено и посещение на Университет “Ștefan cel Mare” в Сучеава, Румъния където участниците се включиха в дебат на тема „Емоционално развитие“, както и в работилница представена от специалист в сферата на психологията на тема „Важно ли е да се грижим за нашето благосъстояние?“.

      По време на престоя си учениците посетиха манастир Sucevița, част от световното и културно наследство на ЮНЕСКО в Румъния, манастир Sf. Ioan, the крепостта в Сучеава;  музей на селото Буковина и  крепостта Piatra Neamț.

      „Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“(2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от пет държави – Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

      Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Ученици от 8 и 9 клас от предприемачески профил се включиха в зелен предприемачески лагер

Учениците от 8 Б и 9 Б клас се включиха в “Зелен” орнитоложки предприемачески лагер в село Крапец.

Поканата за включване дойде от проф. Петър Шурулинков от БАН и преподавател в Софийски университет.

Учениците имаха възможност лично да се включат в маркиране и описване на птиците, проследиха начина, по който се проследява възрастта, състоянието и охранеността на птиците, които мигрират в този район.

 Чрез опръстеняването се проучват миграционните пътища на птиците и се прави мониторинг на пернатите. Приятен страничен ефект от тази дейност е, че младите доброволци, ангажирани в нея, стават бъдещи природозащитници. “България- БАН-София“ – това пише на всеки пръстен, а после следва индивидуален номер.