Категория: настоящи проекти

Ученици от Гимназия “Райко Цончев” посетиха град Прага в рамките на проект Creative and active education – Body, mind, spirit

Ученици от ЧПГТП “Райко Цончев” взеха участие в мобилност по проект Creative and active education – Body, mind, spirit 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525, съфинансиран по програма Еразъм +. Проектът е част от КД2 проекти за „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства“ в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“ (КД 227). Партньорството е изградено между шест училища от пет държави – две от Румъния и по едно от Италия, Турция, Чехия и България, като то стартира на 01.03.2021 г.  Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.
Мобилността се проведе в периода от 28.11.2022 до 02.12.2022 в град Прага, Чехия, където гостуваха на Anglo – německá obchodní akademie. /Английско-немска гимназия/.
В рамките на пет дни учениците имаха възможност да приготвят традиционни български ястия, да се включат в работилници за изработка на комикс и каталог със здравословни рецепти.
Алекс, Пресиана, Габриела, Иван и Теодор  изнесоха пред свои връстници презентации на теми, свързани със здравословното хранене, характерни  подправки и билки, използвани в традиционната българска кухня, вредни храни и вериги за бързо хранене.
Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателен потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.
Сред резултатите към, които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство и др..The wonders of nature and architecture

About the project:

The Erasmus + project “Creative and active education – Body, mind, spirit” is a strategic partnership between six schools from Romania, Italy, Turkey, Prague and Bulgaria, which started on 01.03.2021 and will run for 24 months. The goal of the project is to stimulate the artistic and cognitive potential of the students to find creative and innovative solutions to current challenges and risks of society.  (№ 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525)

The objectives of the project are:

1. developing student’s artistic and creative skills and ICT competences;

2. promoting a balanced lifestyle by movement and healthy food;

3. improving of the level of communication in English and learning foreign languages;

4. awareness and valorization by students of the European cultural heritage;

5. involvement in the activities of the project of disadvantaged students to increase tolerance and inclusion in school.

Partner schools

click on the flag

NAZILLI FEN LISESI, Turkey

Liceul cu Program Sportiv Cetate, Deva, Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, Romania

Liceo Artistico "M.Preti/A. Frangipane" Reggio Calabria, Italy

Anglo - německá obchodní akademie a.s., Czech Republic

Sdruzhenie Chastna profilirana gimnaziya po turizam I predpriemachestvo Rayko Tsonchev, Bulgaria

Интерактивен екскурзовод за природното и архитектурно наследство, създаден от ученици от Частна специализирана гимназия по туризъм и предприемачество “Райко Цончев”. Продуктът е създаден по проект Еразъм +: „Творческо и активно образование – Тяло, ум, дух“. Проектът Еразъм + „Творческо и активно образование – Тяло, ум, дух” (№ 2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е изграден със стратегическото партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Прага и България, който стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Целта на проекта е стимулиране на артистичния и познавателния потенциал на студентите за намиране на творчески и иновативни решения на съвременните предизвикателства и рискове на обществото.

Creative and active education: body, mind, spirit

„Творческо и активно образование – тяло, ум, дух“ (2020-1-RO01-KA227-SCH-095525) е стратегическо партньорство между шест училища от Румъния, Италия, Турция, Чехия и България, което стартира на 01.03.2021 г. и ще продължи 24 месеца. Координатор на проекта е Liceul cu Program Sportiv Cetate от Румъния.

Целта на проекта е да стимулира художествения и познавателния потенциал на учениците да намират креативни и иновативни решения на настоящите предизвикателства и рискове на обществото.

Сред резултатите, към които се стреми партньорството са: развиване на художествени и творчески умения и ИКТ компетентности на учениците; насърчаване на балансиран начин на живот чрез движение и здравословна храна; подобряване на нивото на комуникация на английски език и изучаване на чужди езици; осъзнаване и оценяване от учениците на европейското културно наследство; участие в дейностите по проекта на ученици в неравностойно положение за повишаване на толерантността и включването в училище.

Страница на проекта във Фейсбук: Творческо и активно образование-тяло, ум, дух /CreActive-BMS/

Family-School Network

Проектът Family-School Network е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Erasmus Plus, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност. Ще бъдат положени специални усилия за подпомагане на участието на ученици от социално-икономическo неравностойно положение, по-специално на тези, които идват от мигрантски произход.

4 държави, 6 партньорски институции:

1.Antares Ltd–Италия (координатор)

2.Istituto Omnicomprensivo–Орте, Италия

3.Technical Secondary School- Попрад,Словакия

4.Rayko Tsonchev Secondary School- България

5.GEMS Northern Ireland Limited –Белфаст, Северна Ирландия

6.Malone Integrated College –Белфаст, Северна Ирландия

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ:

ИП1 –МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

  • Учителите по проекта ще бъдат включени в обучителни семинари, по време на които те ще получат специфично методологично обучение за развиване на умения за диалог и по този начин ще се свържат със семействата, за да насърчат обмена по Еразъм.

ИП2 ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА И НАСОКИ

  • Ще бъде създадена платформа, за да се създаде онлайн общност.
  • Ще бъде възможно семействата да използват платформата за взаимодействие помежду си, с подкрепата на учителите.

ИП3 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

  • Крайната продукция на проекта ще бъде създаването на видео-разказване, което да бъде включено в платформата.
  • Във видеоклиповете ще бъдат представени семействата, които преди това са били „валидирани“ и са включени в платформата, и ще бъдат гледани от субектите, участващи в обмена.
  • Учениците ще направят видеоразказ, както у дома, представяйки собствените си семейства, така и по време на обмена със семейството домакин, подкрепено от обучените и включени в проекта учители.

Уебсайт на  проекта: https://www.family-school-network.info/